Μάγειρας Γερμανία Ι Kebay.gr

Μάγειρας για Βρέμη Ι kebay.gr  Μάγειρας/Ψήστης. Η kebay Jobs αναζητά Μάγειρα / ψήστη  για καινούριο όμορφο Restaurant στη Βρέμη! Απαραίτητη η εμπειρία σε Ελλάδα ή Γερμανία!  Προσφέρεται: Διαμονή 1800 € καθαρά Συμβόλαιο Εισιτήριο Ευγένεια 1 ρεπό Βιογραφικό και Αίτηση εργασίας εδώ

Read More