Εργασία – Γερμανία

Εργασία στην Γερμανία – kebay.eu  Εργασία στην Γερμανία και θέσεις Εργασίας. H kebay.eu αναζητά εργάτες οπτικών Ινών σε Γερμανία, www.kebay.eu, Οδηγούς με δίπλωμα CE/C1E, Χειριστές με δίπλωμα C, με εμπειρία συγκολλητές καθώς τεχνίτες για το τοποθέτηση Οπτικών Ινών!

Read More

Εργασία στη Γερμανία

Εργασία kebay.eu στο Μόναχο αναζητά τεχνικούς Οπτικών Ινών με εμπειρία για μεγάλη Τεχνική εταιρεία για τη στελέχωση ομάδων υλοποίησης οπτικού δικτύου, περισσότερες πληροφορίες άψογες συνθήκες Εργασίας! 

Read More