Εργασία στη Γερμανία

Εργασία kebay.eu στο Μόναχο αναζητά τεχνικούς Οπτικών Ινών με εμπειρία για μεγάλη Τεχνική εταιρεία για τη στελέχωση ομάδων υλοποίησης οπτικού δικτύου, περισσότερες πληροφορίες άψογες συνθήκες Εργασίας! 

Read More