Μάγειρας για Βρέμη Ι kebay.gr 

Μάγειρας/Ψήστης. Η kebay Jobs αναζητά Μάγειρα / ψήστη  για καινούριο όμορφο Restaurant στη Βρέμη! Απαραίτητη η εμπειρία σε Ελλάδα ή Γερμανία! 
Προσφέρεται:
  • Διαμονή
  • 1800 € καθαρά
  • Συμβόλαιο
  • Εισιτήριο
  • Ευγένεια
  • 1 ρεπό

Βιογραφικό και Αίτηση εργασίας εδώ

Leave a Comment

Your email address will not be published.